Stern Motor, com a concessionari de Mercedes-Benz i Smart, fa seva la declaració estratègica de Mercedes-Benz Espanya i subscriu tots els punts de la mateixa.

Tant la política integrada de gestió de Stern Motor així com la de MBE és comunicada a tot el personal, tan intern com extern (subcontractistes i proveïdors en el Sistema Integrat de Gestió).

 

LA QUALITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS

La qualitat és per a nosaltres un element diferenciador que aporta valor afegit al servei que oferim als nostres clients i és per això que es presenta a totes les nostres activitats.

Hem implantat i desenvolupat, conjuntament amb la xarxa de concessionaris de Mercedes-Benz i Smart de tot l'estat, un sistema de gestió certificat segons la norma internacional ISO 9001: 2008, basat en la millora contínua i en la qualitat com a eina de treball, documentada, implantada i mantinguda al dia.

També som conscients de l'important paper que juguen els nostres proveïdors en la consecució d'aquest objectiu, perquè hem establert amb ells aliances "Guanyar-Guanyar".

 

LES PERSONES SÓN LA CLAU DEL NOSTRE ÈXIT

L'equip humà de Stern Motor és la base que dóna suport a l'organització, gràcies a una formació i especialització continues en totes les àrees de l'organització i la vigilància de la salut i seguretat laboral de tots els nostres col·laboradors.

 

LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT ÉS UN OBJECTIU PRIORITARI

"Tota activitat industrial produeix contaminació"

A Stern Motor som plenament conscients d'això i assumim la nostra responsabilitat en vers l'entorn que ens envolta i el medi ambient en general.

Per tot això, Stern Motor es compromet a prevenir la contaminació i millorar contínuament així com a complir amb tots els requisits legals i amb els que nosaltres mateixos ens imposem any rere any per minimitzar l'impacte dels nostres aspectes ambientals.

Gràcies a la implantació de la norma ISO 14001: 2004, disposem d'un marc de referència per establir i revisar els objectius i fites ambientals que volem aconseguir.

 

ASSEGUREM LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DE LES DADES DELS NOSTRES CLIENTS

La seguretat i confidencialitat de les dades dels nostres clients, col·laboradors i proveïdors és una premissa inqüestionable per Stern Motor, i el garantim. Adoptant totes les mesures previstes en la LOPD.

 

TREBALL IMPECABLE-META ABSOLUTA

A Stern Motor entenem que l'excel·lència empresarial no una finalitat sinó un mitja per aconseguir el nostre objectiu últim.

 

LA SATISFACCIÓ DE TOTES LES EXPECTATIVES DELS NOSTRES CLIENTS, COL·LABORADORS, ACCIONISTES I DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Totes les promocions de Stern Motor
Àmplia gamma d'accessoris