Per a professionals i particulars, mitjançant una quota mensual, en concepte de lloguer, es gaudeix d'un vehicle nou oblidant-se de despeses i gestions referents al manteniment del vehicle, pagament d'impostos municipals, impostos de matriculació i ITV, assegurança a tot risc, assistència en carretera 24h - 365 dies, gestió administrativa i recursos de multes i vehicle de substitució.

Encara que l'objectiu principal és poder canviar de vehicle cada tres o quatre anys, no hi ha un període mínim de durada, adaptant-se a les necessitats i al pressupost de l'empresa o particular.

En finalitzar el contracte de rènting podràs:

  • Tornar el vehicle i, si ho desitges, signar un nou contracte amb un altre vehicle
  • Prorrogar la durada del contracte

Totes les promocions de Stern Motor
Àmplia gamma d'accessoris