Stern Motor ha rebut el premi Sensia, atorgat per Mercedes-Benz en totes les seves convocatòries, un total de 11 fins al moment, sent l'únic concessionari d'Espanya que ha aconseguit rebre-ho en totes les seves edicions.

L'objectiu fonamental del premi Sensia és el de premiar les empreses de la xarxa de Concessionaris i Tallers Autoritzats Mercedes-Benz a nivell nacional per la seva Excel·lència en el desenvolupament econòmic i social, així com en la millora contínua dels seus processos de cara a satisfer les necessitats i expectatives dels clients i del personal propi en la minimització de l'impacte ambiental de les seves activitats.

El premi Sensia s'atorga als Concessionaris i tallers de la xarxa Mercedes-Benz més compromesos amb la sostenibilitat i la competitivitat, a empreses que treballen dia a dia per satisfer les necessitats i expectatives de clients i col·laboradors, minimitzant el seu impacte ambiental i reduint els seus costos.

El premi Sensia es compon de 5 blocs:

SER MILLOR

Avalua la situació actual del Sistema Integrat de Gestió.

SER AUTENTIC

Avalua el grau de compliment dels requisits de marca.

SER SOCIAL

Avalua el compromís de l'empresa amb el desenvolupament professional dels seus empleats i la consolidació de la seva funció social en l'entorn en el qual interactua.

SER RESPONSABLE

Avalua la situació econòmica de l'empresa i del seu compliment amb la transmissió d'informació a MBE.

SER INNOVADOR

Avalua un projecte de millora que té com a finalitat la reducció de costos i / o l'increment de l'eficiència.

Totes les promocions de Stern Motor
Àmplia gamma d'accessoris